Đầu năm 20, giảng dạy ở Châu Âu đã chỉ dạy học trò làm cho vườn

TS. Mai Văn tỉnh giấc viết: Ở ba nước này chủ nghĩa quốc quyền sử dụng giáo dục làm cho lợi khí để nung rèn các người bộ đội gia sư giỏi xung kích mạnh, trung thành chính thể (Type du soldat politique).

giả dụ ở 3 nước cộng hòa Pháp, Anh, Mỹ mang nền giáo dục nhân văn và tự nguyên nhân mang mục đích tôn trọng quyền tư nhân, tôn trọng tuấn kiệtphóng thích tư tưởng tư nhân, thì trái lại trong nền giáo dục của Ý, Đức và Nga tính cá nhân bị thủ tiêu trong đoàn thể.

Giáo dục là lợi khí của Chính phủ dùng quyền độc đoán rèn luyện giới trẻ trở nên bầy mình trung thành, công cụ đắc lực cho chính thể của Chúng tôi.

lý do đây là các nền giáo dục của một chính thể, chính đảng, 1 chủ nghĩa: Chủ nghĩa quốc gia và đảng phát xít ở Ý, chủ nghĩa chủng cái và đảng Quốc ở Đức…

Giáo dục bạn trẻ ở Ý

Thủ tướng Mussoloni tuyên bố với những giáo sư “Tư tuởng phát xít khiến căn bản cho sự bảo ban không bao giờ sợ sự giáo hóa thiên về tư tưởng đấy. Trong nền giáo dục, dù theo chủ nghĩa phát xít đến đâu cũng chưa đủ”.

Ở Ý các nhà cầm quyền muốn hạn chế mở rộng thái quá lối học phổ thông, hạn chế gây ra đám trí thức thất nghiệp. Họ muốn gìn giữ những ngạch bậc trong phố hội, chia bạn teen ra làm cho hai phái: cầm quyền và phi công.

Nền giáo dục tiểu học của Ý theo thiên chúa giáo, cưỡng bách từ 1923. cách giáo dục là: “Thầy hoạt động, trò hoạt động, lối dạy hoạt động”. Chương trình gồm các môn học sau: Lớp đồng ấu (3-6 tuổi): Hát, vẽ, trò choi, làm vườn, chữa những thiên kiến và dị đoan…

Lớp trung đẳng (6-9 tuổi): Hát, vẽ, thể thao, đọc, tính, nhận xét công tác đồng áng và kỹ nghệ, coi xét những di tích lịch sử và trước tác mỹ thuật; Lớp cao đẳng (9-12 tuổi): áp giải những công ty KT-XH, dạy những điều cương yếu về khocj học bằng cách thức Quan sát hang ngày, địa dư nước Ý.

Thầy và trò phải tuân theo 1 kỷ luật nghiêm ngặt: hoạt động, giữ quy trình, trung thành mang nhà nước và chính thể phát xít.

Ảnh minh họa. Dân trí

Giaó ngoài học con đường ở Ý tính thiết thực và mạnh mẽ, kỷ luật nghiêm ngặt sở hữu chế định toàn quốc võ luyện. từ 1935 cả nước Ý là trại bộ đội. Mussolili nói: “Giaó dục Ý thực hành bằng sách và súng”. Đảng phát xít đào tạo giới trẻ duyệt có mặt trên thị trường những giới trẻ đoàn ở 3 bực:

+ Ấu đoàn (Batilla): trẻ trong khoảng 8-14 tuổi;

+ Đoàn tiên phong (Avant-gardistes): 14-18 tuổi.

+ Đoàn bạn teen phát xit: 18-21 tuổi là hàng ngũ dự bị vào đảng phát xít.

cách thức chủ yếu của bạn trẻ đoàn là ý thức ái quốc và thượng võ. Giáo dục Ý tôn sùng thể dục, đào luyền bạn teen để dự bị chiến tranh. Chủ nghĩa phát xít sử dụng giáo dục để huấn luyện 40 triệu dân Ý một lý tưởng quốc gia, 1 tôn giáo của đảng phát xít trong kỷ luật và quyền uy.

Giáo dục thanh niên ở Đức

hoàn hảo của đảng Quốc phố là thần bí, muốn tổng quát cả toàn cầu. Nền giáo dục chuyên chế của Đức muốn tạo ra 1 giống người xuất chúng (Le surhomme de Nietzche).

Chủ nghĩa Hitle coi nòikì bí, đối nòi giống thì cá nhân ko với giá trị gì cả. Giáo dục được đặt lên trên học thức, thể dục là tối quan trọng, giáo dục Phong cách võ bị.

Giáo dục Đức tôn sùng làm cho việc bằng chân tay, coi hoạt động là ý nghĩa duy nhất của cuộc sống. Nền giáo dục này thiết thực và thực dụng chủ nghĩa, nên ít lý thuyết, rộng rãi thực hiện. học sinh phải nhân xét và tập khiến cho đa dạng hơn là học.

Đảng Quốc phường tiêu dùng quyền độc đoán đào luyện tuổi teen trong giảng đường cũng như ngoài học tuyến đường. số đông các trường tiểu, trung và đại học đều lý do Bộ Giáo dục cai quản, đứng đầu là 1 đảng viên Quốc thị trấn.

Chế độ chuyên chế lan sang việc quản trị trường. những ông đốc trường tự ý định đoạt mọi việc, ko cần hỏi quan điểm hội đồng Phụ huynh học trò. Tiểu học trở nên trường Đồng-tín-giáo ( L’ecole communautaire) để chống lại đạo gia tô.

Đảng Quốc phố muốn in sâu vào não thanh niên 1 tín ngưỡng mới dung hòa đạo thiên chúatuyệt vời nòi giống. 90% gia đình cho con em theo học trường Đồng-tín-giáo.

======>>>> Hãy tham khảo bài viết hay: http://giasutiendat.net/tien-hoc-dai-hoc-tang-deu-10-mot-nam/

Nguồn: Tổng hợp

Random Posts

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*