là nhanh tiến độ thanh tra, xử lý nghiêm những sai phạm trong giáo dục chuyên nghiệp

Văn bản này ra đời nhằm quán triệt và tổ chức thực hành tốt Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ đốn năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục; giữ ổn định quy mô đào tạo, tụ tập nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nhân công thuộc giáo dục chuyên nghiệp gia sư lớp 2

Đối với công tác quản lý nhà nước về giáo dục chuyên nghiệp, thực hành 6 nhiệm vụ:

tiếp kiến hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả canh tân hành chính về giáo dục chuyên nghiệp;

thực hiện rà soát, quy hoạch và tái cấu trúc các trường gắn với việc rà soát, quy hoạch hệ thống giáo dục quốc dân;

thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu bổn phận đối với các trường đã bảo đảm yêu cầu về kiểm định chất lượng;

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, soát đối với các hoạt động đào tạo; bảo đảm dân chủ, công khai và sáng tỏ. Kịp thời chỉnh đốn, xử lý nghiêm các sai phạm trong giáo dục chuyên nghiệp;

Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả cơ chế kết hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương trong quản lý giáo dục chuyên nghiệp;

khai triển mạnh mẽ vận dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và cách tân hành chính.
[center !important]Trường Trung cấp y dược Tuệ Tĩnh (Hà Nội) từng xảy ra sai phạm trong công tác quản lý đào tạo. ảnh: GDVN,[/center !important]


Đối với công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, chú trọng thực hiện 3 nhiệm vụ:

Tăng cường đào tạo, bổ dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý và thân phụ giáo dục chuyên nghiệp theo hướng chuẩn hoá, đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý theo ngành nghề đào tạo.

Đánh giá nhu cầu đào tạo, xây dựng chương trình và tổ chức bổ dưỡng đội ngũ cán bộ hành chính và sắp đặt vị trí việc làm đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần cái cách hành chính.

hăng hái tham vấn với chính quyền địa phương để có cơ chế, chính sách phù hợp và thực hành đầy đủ kịp thời về chế độ, chính sách đối với hàng ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Tại văn bản này cũng đặt ra đề nghị đối với tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo như: tiếp chuyện đẩy mạnh các phong trào của ngành; Tổ chức nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

Nguồn: Dung xinh tổng hợp internet

Random Posts

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*