Thay đổi giáo dục Đại học nhìn từ ý kiến đến hành động

Năm 2011 được coi là năm ghi dấu một mốc đối với ngành giáo dục, đó là Đại hội Đảng toàn quốc mở đầu vào tháng 1 với chủ trương đổi mới cơ bản và toàn diện về gia su hoa
Tại đại hội, Đảng đã nhận định, chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao vẫn còn hạn chế (chưa chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu của xã hội và giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng số lượng, quy mô với nâng cao chất lượng, giữa dạy chữ và dạy người).

Theo đó, việc đổi mới căn bản và toàn diện được thực hành đồng bộ ở mọi cấp học trên mọi mặt, việc đổi mới giáo dục đại học cũng là một vấn đề nằm trong chủ trương đó.

Để thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục, tháng 11/2013, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã tiến hành Hội nghị lần thứ 8. Tại Hội nghị này, chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục đã được đưa vào quyết nghị số 29.

[center !important]Một tiết học của sinh viên Đại học Sư phạm (ảnh: tuoitre.vn).[/center !important]dù rằng quyết nghị 29 đã đưa ra nhận định rằng chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp nhưng đích và phương hướng đổi mới giáo dục đại học lại được đề cập rất ít.

Bài viết này xin được đề cập một số vấn đề về nội dung đổi mới giáo dục đại học.

Thực trạng thất nghiệp càng ngày càng tăng

Cũng cần lưu ý thêm rằng, nói đến giáo dục Đại học, luật giáo dục phân thành bốn phân hệ gồm đào tạo Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ và tấn sĩ. Tuy nhiên, ở đây tôi chỉ nói tới giáo dục Đại học trong cách hiểu thường ngày, còn đối với đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ, xin được đề cập khi có thể.   

Nói đến đổi mới, đó là tổng thể các ý kiến chỉ đạo, đích, phương hướng và cách thức thực hiện với một vấn đề nhằm mang lại hiệu quả cao hơn và có tính chất phát triển hơn.

mục tiêu của giáo dục Đại học là đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có tinh thần phục vụ dân chúng, tri thức và năng lực thực hiện nghề tương xứng với trình độ đào tạo.

Đổi mới giáo dục Đại học, trước tiên là đổi mới về tư tưởng và triết lý giáo dục, đây là khâu trước hết được quán triệt trong các hoạt động dạy học và quản lý giáo dục.

Tiếp đó là khâu xác định mục tiêu giáo dục nhằm đào tạo ra những con người như thế nào, trên cơ sở đó cụ thể hóa và chuẩn đầu ra bậc học.

Sau các khâu trên, mới tổ chức soạn khung chương trình và giáo trình mới, xác định chuẩn nghề nghiệp của giảng viên, từ đó quyết định phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.

Ở khâu này, kết hợp tổ chức đào tạo, đào tạo lại hoặc bồi dưỡng giảng viên theo định hướng đổi mới của chương trình.

chung cuộc là xác định hình thức và phương pháp rà đánh giá.

Đây là khâu cuối, khép lại một hệ thống hoạt động giáo dục chặt chịa, là hệ quả thế tất từ quờ các khâu trên.

Một thực tế là trong những năm gần đây, khuynh hướng thất nghiệp đang càng ngày càng gia tăng, đặc biệt là đối với những lao động có trình độ cao.

Con số hơn 190 nghìn cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ thất nghiệp khiến chúng ta không khỏi băn khoăn, suy nghĩ về giáo dục Đại học. Tình trạng này một mặt là do không có cầu trong thị trường lao động, mặt khác là giáo dục Đại học không đáp ứng thực tại với nhu cầu xã hội.

Các cử nhân, kỹ sư khi ra trường thiếu kỹ năng thực hành và vận dụng trong hoạt động thực tiễn. Đó cũng là một hệ quả tất yếu của thực trạng giáo dục đại học chưa đáp ứng nhu cầu xã hội, gắn với yêu cầu dùng nhân lực và chú trọng giáo dục kỹ năng thực hiện nghề nghiệp.

Phương pháp dạy và học chậm đổi mới, chưa thực sự phát huy được tính chủ động, sáng tạo của sinh viên.

Phương pháp và hình thức đánh giá kết quả còn lạc hậu, công cụ giảng dạy thiếu thốn.

Bên cạnh đó là hệ thống giáo dục và đào tạo thiếu liên thông giữa các trình độ, phương thức giáo dục; nặng lý thuyết, xem nhẹ thực hành.

Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh dinh và nhu cầu của thị trường cần lao; chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng làm việc.

Phương pháp giáo dục, việc thi, rà và đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu bản tính.

thành ra, việc đổi mới gắn liền với khả năng cung ứng nhu cầu tầng lớp, tăng cường kỹ năng thực hiện và ứng dụng trong thực tiễn cần thiết đặt ra đối với đào tạo Đại học.        
Nguồn: Tổng hợp tin giáo dục

Random Posts

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*